Aký výťah vybrať do vášho bytového domu?

Ak ste sa rozhodli, že je tá správna chvíľa na výber alebo výmenu výťahu do vášho bytového domu, tak ste na tom správnom mieste. Kúpa úplne nového výťahu do bytového domu je dlhodobá investícia pre každého jedného z obyvateľov bytového domu. Mali by ste preto zvážiť všetky vaše možnosti.

Ak sa do výťahov nerozumiete a chcete si nechať poradiť, mali by ste zvážiť výber z dvoch základných možností – trakčný alebo panoramatický výťah. Taktiež zvážte pri rozhodovaní typ výťahu,ktorý je vhodný pre vašu šachtu. Ide o projektované šachty, ktoré môžu byť buď plechové, sklenené alebo murované.

vytah-v-pohybe

Keď si budete vyberať výťah do bytového domu a chcete zvoliť tú najlepšiu voľbu práve pre vás, mali by ste brať do úvahy nasledovné faktory:

  •         Aký veľký výťah potrebujete a akú by mal mať kapacitu. Tieto konkrétne faktory prirodzene závisia od očakávaného množstva ľudí, ktoré plánujete vo vašom novom výťahu prevážať a taktiež od veľkosti bytového domu. Čím viac obyvateľov a poschodí v bytovom dome, tým väčšia kapacita. Štandardné výťahy používané v bytových domoch sa však pohybujú v kapacite od troch do ôsmich osôb.
  •         V každom prípade dbajte na bezpečnosť. Váš výťah budú ľudia radi a často využívať iba v prípade, že sa v ňom budú cítiť stopercentne bezpečne. Skontrolujte si, či vami vybraný výťah spĺňa európske normy, aby ste predišli akýmkoľvek obavám o vašu bezpečnosť.
  •        Koľko peňazí si môžete dovoliť investovať do vášho výťahu. Výťah bude využívať väčšina obyvateľov v bytovom dome. Preto je nesmierne dôležité dohodnúť sa na určitej hranici rozpočtu, ktorú budú všetci ochotní do nového výťahu investovať. Rôzne druhy výťahov sa pohybujú v rôznych cenových reláciách, preto si môžete vybrať ten ideálny nový výťah práve pre vašu bytovku.
  •         Aký model výťahu chcete. V ponuke na trhu je nespočetne veľké množstvo modelov výťahov, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý sa vám bude páčiť najviac. Môžete ich rozlišovať podľa rôznych štýlov a dizajnov výťahových dverí alebo kabín.

Biznis: Predaj sro

Ak máte v pláne zbaviť sa svojej existujúcej s.r.o. alebo chcete kúpiť s.r.o. už s históriou, mali by ste sa vopred informovať, v akom stave sa musí nachádzať a ako tento predaj prebieha, aby ste sa vyhli rizikám, ktoré pri tom hrozia. Predaj firmy je jedna z možností, ako sa dá zbaviť svojej s.r.o. Predaj sro z právneho hľadiska predstavuje prevod obchodného podielu zo súčastného spoločníka na iného. Tento spôsob môže byť za mnohých okolností  pre spoločníka výhodnejší a rýchlejší.

597-predaj-sro-dph

Predaj s.r.o. môže mať rôzne dôvody. Väčšina prípadov, keď sa niekto rozhodne zbaviť svojej spoločnosti je kvôli ukončeniu podnikateľskej činnosti. To môže mať hneď niekoľko príčin, ako napríklad, keď sa podnikanie nejakým spôsobom nepodarilo, je stratové alebo ide o ľudí, ktorí idú do dôchodku. V poslednej dobe veľmi aktuálna téma, vďaka ktorej sa veľa ľudí zbavuje spoločností, je práve zavedenie daňových licencií. V tom prípade, ak má niekto spoločnosť s ručením obmezeným, ktorá v skutočnosti nevykonáva žiadnu činnosť, nemá už ďalej pre spoločníka zmysel platiť každoročne túto minimálnu daň z príjmov. Je veľa možností, ako sa firmy zbaviť a ľudia si zväčša vyberajú tento, pretože je pre nich často najvýhodnejší. Otázkou je, prečo by mal niekto kupovať už existujúcu s.r.o., keď si môže založiť vlastnú?

O takúto kúpi “ready-made” s.r.o. majú záujem podnikatelia, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých náležitostí so založením firmy súvisiacich, kde by strávili veľa času na úradoch, vypracovávaním a podpisovaním mnohých listín a podobne. Približne dva týždne je čas, kedy môžu už reálne vlastniť firmu, pokiaľ sa ju rozhodnú kúpiť, no v niektorých prípadoch to môžu byť až dva mesiace, dokým sa povybavujú všetky registrácie. Jedným z dôvodom kúpy existujúcej firmy na Slovensku je aj ten, že podnikateľ má obavu, že by mu pri žiadosti o registráciu na DPH mohol daňový úrad určiť zloženie vysokej zábezpeky, ktorej výška sa môže vyšplhať od 1000 eur až do 500 000 eur.

Preto, ak by mu hrozilo platenie vyššej zábezpeky na DPH, ako by platil pri kúpe hotovej s.r.o. ktorá už je registrovaná ako platca DPH, je to preňho určite výhodnejšie, ako zakladať si novú s.r.o. Samozrejme, najvýhodnejšie je, ak mu ani dalej nehrozí žiadne riziko z kúpy tejto s.r.o. a je vopred objasnený s históriou firmy a nebolo mu nič zamlčané. Vyžaduje sa, aby spoločnosť, ktorá bola určená na predaj, zodpovedala stavu podľa požiadaviek, ktoré minimalizujú riziko pre kupujúceho a kohokoľvek zainteresovaného.

K najzákladnejším kritériám, ktoré by mala predávaná spoločnosť vždy spĺňať je, že nesmie mať vôbec žiadne záväzky. Musia byť na 100% v nulovej výške a teda aj výška majetku sa musí rovnať výške jej vlastného imania. Firma môže byť registrovaná ako platca DPH, ale aj nemusí. Ak predávaná firma aj má nejaké záväzky, je veľmi dôležité byť o tom vopred oboznámený a poznať výšku a štruktúru týchto záväzkov a možností ich vyrovnania. Pokiaľ ide o skutočnú výšku záväzkov, je veľmi dôležité overiť si, či výška záväzkov neprevyšuje výšku majetku spoločnosti a ďalej by táto firma nemala na seba vyhlásiť konkurz, pokiaľ má viac ako jedného veriteľa.

Biznis: IT kurzy

Život bez počítača si dnešný človek už nevie ani predstaviť a to nielen v profesionálnej, ale i v súkromnej sfére. Z toho dôvodu sa dennodenne zvyšujú i nároky na znalosti v tomto odbore. Rýchly vývoj nových technológií spôsobuje, že životný cyklus v uvedenej oblasti je neuveriteľne krátky.  Jedným z riešení ako získavať a aktualizovať svoje vedomosti sú it kurzy.

Odvetvie informačných technológií sa v našej modernej dobe rozrástlo do nevídaných rozmerov. Ruka v ruke s rastom dopytu rastie i ponuka, a úmerne s tým rastie aj konkurencia. Školiacich stredísk, ponúkajúcich počítačové kurzy, je na informačnom trhu ako húb po daždi. Amaterizmus sa tu netoleruje a uspieť na tomto poli si vyžaduje veľkú dávku profesionality.

it-kurzy-pcŠkoliteľ musí mať v zálohe bohaté portfólio kurzov, aby pokryl veľký záber potrieb klientov, čo je nosným prvkom konkurencieschopnosti školiaceho strediska. V ponuke by nemali chýbať kurzy rôzneho zamerania, ako napríklad:

– kurzy zamerané na prácu s počítačom, internetom a emailom, v ktorých sa študent naučí základy práce s počítačom a internetom. Väčšinou sú tieto kurzy určené začiatočníkom, prípadne mierne pokročilým.

– kurzy zamerané na MS Office – Word, Excel, Outlook. Tieto môžu byť zamerané pre začiatočníkov alebo mierne pokročilých, môžu ísť aj do väčšej hĺbky a priniesť nové poznatky aj pokročilým užívateľom.

– kurzy prezentačných programov – ako PowerPoint, Visio – v ktorých sa užívatelia naučia vytvárať prezentácie a riešiť praktické úlohy.

– kurzy databázových programov a systémov – ako Access, Oracle, či  – určené na vedenie a správu rôznych databáz, programovanie databáz  a uskutočňovanie rôznych analýz dát

– kurzy zamerané na digitálnu grafiku – ako Adobe Photoshop, Corel Draw!, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Photopaint – zamerané na webdesign, technické kreslenie a rôzne ďalšie možnosti

– kurzy zamerané na digitálne multimédiá a animácie

– Online marketing kurzy – zahŕňajúce SEO, PPC, Facebook a e-mail marketing

– kurzy tvorby a výroby webstránok

– kurzy na 2D a 3D projektovanie pomocou počítača

– kurzy jednotlivých programovacích jazykov

– kurzy na operačné systémy, servery, počítačové siete

– rôzne ďalšie špecializované kurzy podľa špecifických potrieb jednotlivých klientov

Kurzy by mali byť určené ako  pre fyzické osoby, tak aj pre zamestnancov právnických osôb. Nemali by chýbať kurzy pre deti, študentov, ľudí v produktívnom veku, pre seniorov. Rodičov detí základných škôl iste poteší, pokiaľ školiteľ ponúka pre ich deti počítačové kurzy aj formou denných letných táborov.Všetky kurzy by mali byť vo verziách pre klientov s rôznym stupňom znalostí – teda pre začiatočníkov, mierne pokročilých, pokročilých a tiež pre profesionálov v danom odbore.

Na konkurencieschopnosť firmy vplýva aj množstvo ďalších faktorov. Obrovskou výhodou školiaceho strediska je, ak vie svojim študentom po ukončení školenia ponúknuť certifikát s akreditáciou Ministerstva školstva SR. Bonusom je tiež možnosť financovania It kurzu prostredníctvom Úradu práce.

Pri výbere školiacej firmy však môžu nakoniec rozhodnúť aj také faktory, ako je možnosť prenájmu hardwearu – notebookov a počítačov,  či možnosť ubytovania skupiny študentov. V každom prípade netreba zabúdať na to, že najlepšou reklamou pre každú spoločnosť je množstvo spokojných zákazníkov.

Sex v Nitre

ss_girl

Sex, sex a ešte raz sex. Mladí ľudia a študenti, to je kategória, ktorá najviac báda po rôznych druhoch tejto príjemnej činnosti. Keďže na Slovensku je študentov až až, nie je o túto aktivitu núdza v žiadnom meste a výnimkou nie je ani Nitra. Aj dlhé noci na intrákoch si treba nejakým spôsobom skrátiť a čo je lepší spôsob ako sa poriadne vypotiť pri tejto príjemnej činnosti. Že je tomu tak by odsúhlasil asi nejeden študent. Dokonca je veľmi veľa vedecky dokázaných štúdií, že pred každou skúškou, je vhodné mať sex. Ale aj pri učení sa na skúšku je vhodné robiť si doslova sexuálne prestávky.

 

Stačí čo i len pár minút uvoľnenia a myseľ prejde akýmsi resetom a my máme opäť plnú dávku energie na učenie. Či sú tohto názoru aj profesori ťažko posúdiť, ale asi by boli veľmi prekvapení, keby sa im študenti zdôverovali so svojimi metódami na učenie. Každopádne boli tiež raz rovnako mladí a určite mali tiež svoje finty ako sa pripravovať na skúšky a spestriť si prípravu na ne. No a po skúške je sex už iba akási zaslúžená odmena za všetku tú námahu, ktorú sme museli vynaložiť počas prípravy.

beach

Nitra je známa aj svojimi klubmi, kde sa vyskytuje veľa mládeže, ktorá vyhľadáva sex určite aj na týchto miestach. Sex Nitra je preto určite spojený aj s rôznymi diskotékami či barmi. Nejeden študent vyráža za zábavou do mesta, sleduje rôzne akcie alebo podujatia či už na internete alebo ho osloví samotná reklama. V poslednej dobe je trendom chváliť sa tými najlepšími klubmi, ktoré sme navštívili a Nitra patrí určite medzi tie lepšie mestá a miesta, kde sa dá stráviť skvelá noc a to vo viacerých smeroch.

Niekedy sa pri tejto forme nadväzovania kontaktov stretneme s pozitívnymi reakciami, niekedy naopak s negatívnymi. Avšak stále prevláda a je aj čoraz častejšie zoznamovanie sa na takýchto podujatiach. Muži sú väčšinou v úlohe lovcov, ktorí si prišli nájsť svoju „korisť“ na sex a ženy sú tie, ktoré sa nechávajú loviť. Niektoré dobrovoľne, niektoré dobrovoľne nasilu. A o to je to veľakrát zaujímavejšie pre obe strany. Každé nežnejšie pohlavie sa na diskotéku vychystá, každá z nás chce byť štýlová a zaujať minimálne celý podnik spolu s obsluhou. Ktorá tvrdí opak klame, každá žena sa chce páčiť a každej robí radosť keď sa za ňou otáčajú tváre. Sexualitu máme v sebe a len ťažko to poprieme.

hot_chick

Muži si užívajú zase to keď im venujeme svoj pohľad a dáme najavo, že náš sexepíl je na tom správnom mieste. No a vtedy už len málo kto odolá, čiže všetci, ktorí máte v sebe aspoň trocha baviaceho sa ducha vyrazte do ulíc napríklad aj v Nitre a užite si noc na ktorú sa nezabúda.

Predaj vína- biznis s históriou

Víno a jeho počiatky síce siahajú už do dávneho stredoveku, vtedy sa však nepoužívalo len ako predmet predaj vina a kúpa vína. V súčasnosti pestovanie viniča a jeho spracovanie predstavuje pre viacerých vinárov srdcovú záležitosť, ale aj skvelú príležitosť na podnikanie. Vo vinárskej oblasti pôsobí veľa subjektov – od drobných pestovateľov viniča až po veľké vinárske spoločnosti, ktoré spája jeden spoločný cieľ, a tým je získanie čo najväčšieho okruhu svojich stálych zákazníkov. Práve z tohto dôvodu podnikanie v tejto oblasti nemusí byť až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Už pred začiatkom podnikania v tejto oblasti by ste si získať čo najviac informácii o tom, čo vlastne vinárstvo ako také obnáša. Za naozaj kvalitným vínom stojí hlavne výber odrody viniča, z ktorého bude toto víno získané. Problém však spočíva v tom, že určité odrody je možné pestovať len na určitom území. Pri výbere vhodnej odrody treba dbať aj na klimatické podmienky v danej oblasti, a či bude vlastne úrodná. V tomto prípade však platí, že čím je kvalitnejšia odroda viniča a vhodnejší región na jej pestovanie, tým väčšia konkurencia sa na tomto území bude nachádzať. Aj keď konkurencia sa môže javiť ako veľká nevýhoda, netreba sa na ňu pozerať len ako na negatívum. Častokrát sa aj menej skúsený vinár môže od svojej konkurencie naučiť veľa nových vecí. Tieto informácie sa nemusia týkať len techniky predaja a rôznych taktík, ktoré konkurent uplatňuje. Môžu sa tiež týkať aj rôznych techník pri spracovaní viniča či nových, dosiaľ neobjavených poznatkov, ktoré sa s výrobou vína spájajú.

Už od začiatku by ste sa tiež mali zamerať na vybudovanie pozitívneho mena medzi spotrebiteľmi. Platí pravidlo, čím lepšie budete na zákazníka pôsobiť, tým viac bude s vami spokojný a podelí sa o svoj zážitok aj s jeho rodinou, kamarátmi či známymi. V konečnom dôsledku môžete len získať, a vašom hlavnou odmenou budú noví zákazníci.

Ak budete chcieť produkovať naozaj kvalitné víno, uprednostnite vždy kvalitu pred kvantitou a vlastné uspokojenie pred spokojnosťou zákazníka.

Biznis: Čalúnené postele

Každý jeden z nás má predstavu o ideálnej posteli celkom inú. Pokiaľ vyberáte spoločnú posteľ, môže sa veľmi ľahko stať, že sa budú vaše názory rozchádzať, preto si radšej dajte čas, ako by ste mali vybrať nesprávne. Zdravý spánok je pre nás jednou z najdôležitejších vecí, kedže regeneruje telo, myslel, či už fyzicky alebo psychicky.

Pri nekvalitnom spánku sa budíme podráždení, neoddýchnutí, bez chuti do ďalšieho dňa. Kedže v posteli trávime dokopy jednu tretinu nášho života, obetujte do správneho výberu toľko času, koľko budete potrebovať až dokým si ňou nebudete naozaj istí. Práve materiál predurčuje kvalitu postele, takže jedna z prvých vecí, na ktorú sa treba pozerať pri vyberaní posteľe, je práve to, z čoho je vyrobená. Postele, ktoré sú nekvalitné sa zväčša robia z drevotriesky alebo plastu.

Často vŕzgajú alebo sa dokonca rozpadávajú a z ich konštrukcií sa môžu uvoľňovať lepidlá, ktoré sú toxické. Vyznačujú sa krátkou životnosťou a takmer nikdy sa v nich nenachádza úložný priestor, ktorý by posteli pridal hneď funkciu navyše. Čo sa týka najkvalitnejších postelí, sú to práve čalúnené postele. Veľa z nich, alebo takmer väčšina, sa vyrába aj s úložným priestorom, ktorý je veľmi žiadúci, pre svoje všestranné využitie. Čalúnené postele sú spojením nielen dizajnu a elegancie, ale aj kvality a dlhovekosti. Nájdeme ich vo veľa farebných kombináciách a prevedeniach a tým pádom nám ponúka naozaj veľa možností vlastniť originálnu posteľ, akú u svojich priateľov nenájdete.

 

Čalúnené postele sa stali trendy hlavne v posledných rokoch a obľúbené sú hlavne pre svoj vzhľad. Okrem kamenných obchodov nájdete tieto postele aj na internete. Čo sa týka ceny, pohybujú sa zhruba v rovnakej kategórii ako klasické drevené postele. Každý druh postele je niečím výnimočný a preto si netreba určite uťahovať opasok pri výbere kvalitnej postele. Medzi najkvalitnejšie postele sa radia tiež kovové postele, ktoré nevŕzgajú, majú extra pevnú konštrukciu, vydržia desaťročia a finančne sa pohybujú na vrchole rebríčka. Vyjdú nás drahšie ako drevené či čalúnené postele, no životnosťou ich predčia a preto na nich určite v konečnom dôsledku ušetríte. Finančne stredná trieda však nezaostáva až tak, za týmito extra kvalitnými posteľami. Pri čalúnených posteliach to platí dvojnásobne. Treba si už len rozmyslieť, aký rozmer hľadáte. Ideálna dĺžka postele sa určuje približne tak, že si k svojej výške pripočítate aspoň 25cm navyše. Čo sa týka šírky, klasické rozmery sú 70cm alebo 90cm. Nie je problém dať si spraviť aj širšiu, alebo užšiu posteľ, prípadne ak vyberáte manželskú posteľ, tam sa šírka pohybuje medzi 180 až 200cm.

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje, je výška postele. Ak chcete, aby sa vám z nej dobre vstávalo, jej výška by mala byť minimálne 25cm, no štandardne sa vyrábajú od 45cm vyššie. Pre starých ľudí sú vhodnejšia hlavne tie vyššie postele, aby sa nemuseli pri vstávaní príliš ohýbať a namáhať, takže ani posteľ vysoká 60cm nie je žiadna rarita. Výber postele by mala byť hlavne príjemná činnosť, pri ktorej budete myslieť hlavne na seba a svoje pohodlie a tá správna posteľ vám neskôr zaručí príjemný a zdravý spánok, ktoré vaše telo ocení viac než čokoľvek iné.

Tenisový tréning z hľadiska biznisu

Každý človek, ktorý vie hrať tenis, si minimálne raz za čas rád zahrá. Preto môžeme považovať z hľadiska trénerov tenisovy trening za biznis, ktorým si môžu privyrobiť. Nie vždy má človek zaújem o kurzy tenisu, ale len tréning, kde si môže „odpáliť“ niekoľko lôpt. Samozrejme aj úroveň tréningu je dôležitá a preto sú mnohí ľudia ochotní zaplatiť viac za lepší tréning. Napríklad človek, ktorý hrával tenis 15 rokov si radšej zahrá s trénerom, ktorý hrá výmeny, vytvára herné situácie, poprípade si s ním zahrá set, alebo celý zápas.

Taktiež je dôležité, či má výmena priemerne 3, alebo 15 úderov. Preto cena pri tenisovom tréningu nehrá veľkú rolu. Tréner chce zarobiť čo najviac a klient chce byť spokojný a ochotný uznať, že to za tú cenu stálo. Sú dokonca tenisový tréneri, ktorí neučia hrať svojich klientov, ale hrajú s nimi zápas, sú teda sparing partneri. Z hľadiska trénera je to náročnejšie a preto požaduje za túto službu viac peňazí. Nie všetci sú však túto službu ochotný adekvátne oceniť a odmeniť. Tak isto je to u tenisových trénerov, ktorí učia hrať tenis, teda nezaoberajú sa sparingami. Vždy je jeden tréner lepší alebo horši ako ten druhý a preto by mal logicky pýtať za kvalitnejšie služby viac peňazí. Bohužiaľ sa cenová politika vyprofilovala tak, že ceny trénerov sú jednotné a klient nevie rozlíšiť, či tento tréner poskytuje lepšie, alebo horšie služby.

Preto je to viac menej o šťastí, či Váš tréner je lepši, alebo horší ako ten, čo trénuje za rovnakú cenu na inom klube. Tenisový tréning je iba služba, ktorá je (mala by byť) rovnaká, avšak ich rozdielnosť určujú tréneri a ich kvalita, prístup, skúsenosti a motivácia. Tak ako pri každej službe alebo produke je nutné sledovať pomer kvalita cena. Mnohí tréneri to považujú iba za biznis, spôsob, ako sa dostať k peniazom, zatiaľ čo iní to považujú za zábavu a zodpovednosť.

Elegantná kuchynská linka do domu

V poslednej dobe sa rozšíril trend výstavby nových domov. Mladé rodinky si vybudujú svoje miestečko lásky, v ktorom sa chcú cítiť ako doma a čo najlepšie! A to je takisto jeden z dôvodov, prečo sa biznisu v tejto oblasti darí. Každý novopostavený dom predsa vyžaduje zariadenie a v takom prípade bude nepochybne potrebná aj kuchynská linka.

Kuchynská linka je produkt, ktorý sa z trhu nikdy nevytratí a vždy bude potrebný. Má svoje dôležité, nenahraditeľné miesto v každej domácnosti, takže benefit v takejto podobe je perfektným odrazovým mostíkom pre úspešný biznis.

Existuje niekoľko typov kuchynskej linky. Lineárny typ je vhodný predovšetkým pre menšie domácnosti a poskytuje len základné úložné priestory.

Paralelná alebo dvojstranná kuchynská linka je zostavená z dvoch častí, ktoré stoja oproti sebe. Najviac vyhovuje v domácnostiach, v ktorých je kuchyňa priechodnou miestnosťou.

Rohová kuchynská linka tvaru „L“ je určená pre stredne veľké domácnosti. Táto kuchynská linka pôsobí veľmi dobre v prepojení s obývacou izbou, ktorá je začlenená do priestorov tej istej miestnosti.

kuchynskalinka-biela

Je možné zrealizovať tiež kuchynskú linku v tvare „U“, ktorá využíva až tri steny kuchyne. Je však skutočne priestranná a poskytuje gazdinkám dostatok úložného priestoru.

V súčasnej dobe sú veľmi moderné kuchyne, v ktorých je k dispozícii kuchynská linka rozšírená o varný ostrov alebo polostrov. Sú vhodné najmä pre dostatočne veľké priestory a vytvárajú tak celistvú kuchynskú plochu.

V biznise je najdôležitejšie stále vyhrávať boj s konkurenciou. Ak sa chcete stať najlepším, potom svojim zákazníkom doprajte jeden z týchto typov kvalitných kuchynských liniek. K tomu všetkému môžete pridať kvalitné kuchynské linky vyrábané na mieru a zákazníci sa u Vás určite radi zastavia.

Pekná a moderná kuchynská linka je na nezaplatenie! Doprajte svojim zákazníkom pocit radosti z možnosti variť v jednej z nich.

Kuchynská linka môže stáť 200, ale aj 2000 eur. Pre biznis je dôležité držať sa pri zemi a zákazníkom ponúkať kvalitný tovar za reálnu cenu. Cenová relácia sa odvíja a postupne narastá s požiadavkami zákazníka. Čím viac svojim kupujúcim ponúknete, tým viac od Vás kúpia.

Do popredia sa dostávajú, už spomínané, kuchynské linky vyrábané na mieru, a to najmä kvôli tomu, že si zákazník, v podstate, určuje všetky kritériá takmer sám. Vyberie si farbu, môže sa rozhodnúť či uprednostní lesk, alebo skôr matné prevedenie. Kuchynská linka môže byť doplnená o viac sklených výplní a najmä má zákazník istotu, že bude pre jeho kuchyňu určite vhodná.

Zákazníci sú dnes nároční, majú svoje predstavy, ktorých sa nechcú vzdať, a aj preto často radšej uprednostnia kuchynskú linku zhotovenú na mieru.

Kuchynská linka na mieru môže byť jednou z ciest k úspešnému biznisu.

Sex v Trenčíne

logo-cajocky

V každom meste, či už na Slovensku, alebo inde vo svete prekypuje sexuálny život. Niekde viac, niekde menej, no nikde to bez neho celkom nefunguje. Sex je prirodzený pud a tým pádom aj veci s ním spojené tú vždy budú. Čo sa trenčína týka, aj tá má čo ponúknuť fanúšikom sexu.

To, čo sa deje v každej domácnosti je na každom zvlášť. Ponúka však nevestince na úrovni, ktoré sa tešia vysokej obľube a návštevnosti, ktorá má čoraz viac tendenciu stúpať, ako upadať. V nevestincoch sa nachádzajú ženy a dievčatá, ktoré sa snažia byť aj napriek náročnosti svojej práce vždy prívetivé a preto si dokáže držať svojich stálych zákazníkov a o tržby nemá núdzu. Sex sa v Trenčíne podieľa touto inšitiúciou na jeho veľkej úlohe. Zákazníci sú so službami veľmi spokojní.

foto2

 

Zdroj: Sex trencin

Aj keď sex za peniaze prináša svoje riziká, či aj finančné, aj hygienické, sú určité pravidlá, ktoré sa striktne dodržiavajú a to hlavne v oblasti bezpečného sexu. Za to nevestince ručia, naopak je na tom escort, kde sa každý zákazník môže s dievčaťom dohodnúť, ako to chce. Spoločníčky v nevestincoch sa začínajú prepracovávať aj na úlohu spoločníčok nielen v nevestincoch, ale muži im radi priplatia aj za dlhšiu spoločnosť, ako napríklad na rôznych firemných večierkoch, či dovolenkách.

Prechádza to pomaly do escortu, ktorým sa Trenčín môže pochváliť na veľmi dobrej úrovni. Majú vlastné priváty, webstránky s fotkami, kde si ich môže ich potencionálny klient najprv prezrieť. Aj toto prináša svoje riziká, práve vo forme fotiek na internete, ktoré nie vždy zopovedajú tomu, čo sa od dievčat očakáva na základe vzhľadu.

Dievča si treba dopredu riadne preveriť, lebo nie vždy každá pracuje dobrovoľne a už len podľa hlasu viete vycítiť, či vám tá žena bude sympatická aj osobne. Sú to vaše peniaze a sex by mal prinášať uspokojenie a pokiaľ sa so ženou dohodnete, že budete mať spolu sex a potom ustúpite alebo vycúvate, budete jej musieť tak či tak zaplatiť.

Popýtajte sa kamarátov alebo známych alebo si overte históriu danej escortnej služby, nevestinca a podobných inštitúcií.

sex-sluzby

Sexuálne služby v Trenčíne sú na veľmi dobrej úrovni a tým pádom aj sex celkovo, ktorý sa dá rátať do štatistík, neni ani náhodou na úpadku Tieto služby boli populárne v minulosti a v budúcnosti sa budú tešiť tiež veľkej obľube.

Sex v Trenčíne je veľmi podobný, ako v akomkoľvek inom slovenskom, alebo inom meste. Sex bude medzi ľudmi stále a vždy bude mať niekto chuť tieto sexuálne alebo erotické služby vyhľadávať. Je to prirodzená vec a preto ľudia robia všetko preto, aby dokázali naplniť túžby ostatných ľudí a ešte si na tom aj slušne zarobiť.

Sú si toho vedomé aj ženy, ktoré tieto služby ponúkajú. Je to veľmi rýchly zárobok a často sú preň ochotné urobiť aj nemožné. Tieto ženy majú problém sa v reálnom živote začleniť síce do spoločnosti, no peniaza zväčša víťazia nad osobným úsudkom.

Tantra

Sex a peniaze vládnu svetom a trenčín na tom nie je inak. Sex sa praktizuje na dennej báze, doma, v nevestincoch, privátoch, dobrovoľne, či nedobrovoľne, zadarmo, aj za peniaze.

Posteľné rošty pre matrace

Iba málokto sa niekedy zamýšľa nad tým, že posteľ nie je len jeden kus ale skladá sa z jednotlivých častí, ktoré držia pohromade. Správna posteľ sa skladá minimálne z troch častí a to je drevená konštrukcia lôžka, matrac a neodmysliteľnou súčasťou sú posteľové rošty.

Dá sa povedať, že rošt je ešte dôležitejšia časť postele, ako matrac, pretože jeho životnosť by mala byť trvalá, narozdiel od matracu, ktorý sa zvykne aspoň raz, dvakrát meniť. Dobre vybraný rošt predlžuje výdrž ale aj funkčnosť vášho matraca. Odľahčuje ho v zaťažení, ktoré by inak niesol sám a oveľa rýchlejšie by sa opotreboval. Matrace, ktoré sú tenšie ako 7cm je rošt doslova nevyhnutnosťou. Rošt taktiež odvetráva matrac, chráni ho pred vlhkosťou a vytvára tak prostredie, v ktorom sa nedržia roztoče alebo plesne, minimálne sa im v tom prípade lepšie predchádza. Pri výbere dobrého roštu treba zvážiť hneď niekoľko faktorov a to napríklad finančné, váš zdravotný stav, hmotnosť a podobne.

postelny-rostRošty sa dajú dokonca aj ľubovolne polohovať a nastaviť podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ak sa rozhodnete kupovať rošt, určite tak urobte predtým, ako kúpite matrac, prípadne ich kupujte spolu a nechajte si poradiť, pretože nie všetky rošty sedia alebo znášajú určité typy matracov. Rošty môžeme rozdeliť do troch kategórií a to pevný rošt – latový, vyrába sa väčšinou zo smrekového dreva a takmer vždy sa s ním stretávame v súčastnosti pri kúpe novej postele. Lamelový rošt vám bude určite vyhovovať, ak máte náročnejšie požiadavky. Tento rošt je vyrobený z lamiel, nielen z umelých materiálov ale aj z bukového alebo brezového dreva. Ideálny počet lamiel je 30. Viacero pružných lamiel na rošte plnia svoj účel lepšie a prispôsobujú sa tlaku vášho tela, vďaka ktorému sa ohýbajú do správneho tvaru. Matrace vhodné na tieto lamelové rošty sú najlepšie zo studených, či lenivých pien, ktoré majú podobné vlastnosti a to, že sa vedia dobre ohnúť a sú veľmi prispôsobivé. Tretí rošt je tanierový. Tento rošt je najlepší, aký môžete na trhu nájsť a to hlavne vďaka anatomickým zónam, ktoré podporujú ideálne rozloženie váhy tela na matraci. Každá jedna časť matracu sa dá nastaviť v 2 tuhostiach, čo je najlepšia voľba pre zákazníkov s väčšími proporciami. Mäkšie tanieriky, ktoré sa nachádzajú v ramennej oblasti pri polohe na boku zaisťujú správnu oporu chrbtice. Taktiež ju zaisťujú vystuženia pri bedrovej časti tela. Rošt zaisťuje výborné prevzdušnenie matraca. Rozmer roštu sa dá urobiť na mieru, ale samozrejme nájdete aj rošty v klasických, štandardných rozmeroch ako je 200 x 90 cm, alebo 195 x 89 cm. Rošty neni problém nájsť aj pre atypické rozmery postele.

Rošty sa dajú kúpiť či už polohovateľné, alebo rovné. Tieto typy nájdete s pevnými ale aj pružnými lamelami. Nikdy neviete, kedy budete chcieť posteľ polohovať, preto je tento polohovateľný rošt ideálnou možnosťou kúpy. Pokiaľ máte problémy so srdcom, môžete si z času načas polohovať nohy do výšky hrudníka, čo vášmu srdcu výrazne uľaví. Ďalší krok je už len na vás, aký rošt je pre vás ten najvhodnejší, preto neváhajte a navštívte overeného výrobcu, ktorý vám určite rád poradí a vyberie rošt, ktorý vám bude sedieť najviac.

Ako si postaviť záhradný domček

Záhradný domček sa stáva čoraz viac neoddeliteľnou súčasťou rodinných domov. Poskytuje rodine istý kus slobody a pocit, že aj na záhrade sa dá stráviť čas trošku inak a neobvykle. Prinesie aj na Vašu záhradu “chatový” šmrnc a nemusíte ani ďaleko chodiť.

Záhradné domčeky sa samozrejme dajú postaviť aj mimo Vášho pozemku, pokiaľ je príliš malý a domček by tam bol len zbytočne navyše. Takýto malý záhradný domček je použiteľný za každého počasia, preto sa oň netreba báť a ani so starostlivosťou to nie je nič strašné.

Dá sa v ňom zažiť neopakovateľná atmosféra opekačiek, grilovačiek, posedenia s priateľmi ale aj mrazivých nocí, kde vám bude v piecke pukať oheň a nemusíte sa báť chladu. Domček je naozaj univerzálny a je len na Vás, aký typ sa rozhodnete zaobstarať a kde si ho umiestnite.

gg

 

Ako na to?

Mať vlastný záhradný domček nie je žiadna veľká fuška. Stačí si zobrať jeden víkend pracovné voľno a domček môže stáť.

 

Príprava

V prvom rade treba prihliadať na pôdorys, ktorý sa líší podľa veľkosti domčeka, niečo ako ideálna obytná izba v dome, či byte. Záhradný domček nebude z vnúra príliš tmavý práve vďaka veľkým dverám, ktoré ku nemu vždy obdržíte a oknám po stranách.

Samozrejme, na výber je viacero variánt, každý si vyberie sebe blízku. Záhradné domčeky sa stavajú mierne pridvihnuté, čím sa zabezpečí, že stavba nebude cez zimu vystavená snehu a prízemným mrazom, prípadne vode na mokrej zemi.

Takisto sa kvôli výstavbe nemusí odstraňovať početný kus zelene – trávy a ak sa rozhodnete niekedy v budúcnosti záhradný domček zrušiť, opäť tam môžete bez problémov pokračovať v pestovaní.

 

Podklad

Domčeky ako také majú samonosnú konštrukciu a nie je ich potrebné kotviť do zeme.

Pre záhradný domček je potrebné pripraviť zarovnané podložie, na ktoré môžu naši chlapci domček začať ihneď po príchode montovať. Podkladom môže byť betónová platňa, obvodový základ, vysypané štrkové podložie obložené obrubníkmi a utlačené žabou, v prípade záhradných domčekov menších rozmerov aj betónové kocky / zatrávňovače.

 

Ošetrenie dreva

Domček je po montáži potrebné natrieť impregnačný náterom (pokiaľ domček týmto náterom ešte nie je ošetrený) a následne lakovou lazúrou. resp. interiérovým náterom. Takto zabránite znehodnoteniu dreva škodcami, plesňami a hubami a zakonzervujete domček, čím zvýšite jeho životnosť. Našim zákazníkom ponúkame nátery nemeckej profi zn. Remmers za veľkoobchodné ceny, porovnateľné cenám za hoby farby v predajniach s nátermi.

 

Strecha

Strecha zaberie najviac času. Zväčša sa na strechy používa fínsky šindeľ. So špeciálnymi klincami treba na strechu nabiť tento šindel.

 

Izolácia

Domček po dokončení strechy však treba aj zatepliť, ak ho chcete obývať aj v zime. Drevo treba ošetriť napúšťadlom.

Proti rýchlemu stárnutiu dreva sa používajú dva nátery tenkovrstvovej lazúry. Po zaschnutí a dostatočnom vyvetraní je už rad len na Vás, ako si domček zariadíte a na aké účely Vám bude slúžiť.

Treba však myslieť na to, že o životnosť domčeka záleží aj na Vás. Samozrejme kvalitné materiály sú prvoradé, no musíte mu venovať istú pozornosť aj Vy.

Kvalitný oddych a relax v peknom prostredí je v novom záhradnom domčeku zaručený.

Sustanon 250

Sustanon 250 je injekčná zmes štyroch testosterónových preparátov v oleji. Podáva sa výhradne injekčne vstreknutím hlboko do svalu.

Často býva porovnávaný s omnadrenom, pretože je po “sypárenskej” stránke vlastne taká istý, akurát omnadreon je zaručenejšie kvalitný a pravý narozdiel od sustanonu, na ktorý môžete naraziť aj na “fejk”. Omnadreon sa vyrába väčšinou na Slovensku a v Poľsku a sustanon 250 v Egypte, Pakistane, Turecku alebo sa zamieňa za sustaretard z Poľska.

Sustanon obsahuje na rozdiel od Omnadreonu testosterón isocaproát a testosterón decanoát. Jedna suspenzia dávky sa skladá z 30 mg testosterone propionate, 60 mg testosterone phenylpropionate, 60 mg testosterone isocaproate, 100 mg testosterone decanoate.

Tvoria spolu 250 mg injekčnú suspenziu. Účinok sustanonu sa prejavuje už v prvý deň jeho užívania. Účinok sa pomaly vytráca pri treťom, zvyčajne až štvrtom týždni, kedy sa jeho posledný ester uvoľní do obehu.

Celkové jeho pôsobenie je stredne androgénne, takže sa môžeme pripraviť aj na vedľajšie účinky, akými sú akné, agresia, vypadávanie vlasov, vysoké libido a podobne.

Pokiaľ ste žena, po približne mesačnej kúre začnú zlyhývať vaječníky a ich endogénna produkcia testosterónu bude musieť byť nanovo obnovená pomocou HCG a antiestrogénov, kde patria tamoxifen a clomid).

Sustanon spôsobuje aj silnú retenciu vody v organizme. Keď niekto používa steroidy prvýkrát, tento steroid mu môže priniesť viditeľné výsledky vo veľmi krátkom čase a pri nízkych dávkach. Pečeň je zaťažená minimálne a kombinovať sa dá s čímkoľvek, no odporúča sa naposim alebo stanozolol.

Sustanon 250 sa užíva a aj samotní lekári ho indikujú aj pri liečení niektorých vážnejších ochorení, najčastejšie sú to príznaky po kastrácií, eunuchoidizmus, hypopoituitarizmus, endokrinná impotencia, mužské klimakterické symptómy, kde patrí znížené libido, čiže chuť na sex, malá mentálna a fyzická aktivita a tiež lieči aj určité druhy infertility, ktoré sú spôsobené poruchami spermatogenézy.

Liečba testosterónom môže byť indikovaná aj pri osteoporóze, ktorá vzniká, keď má telo deficit androgénov.