Predaj vína- biznis s históriou

Víno a jeho počiatky síce siahajú už do dávneho stredoveku, vtedy sa však nepoužívalo len ako predmet predaj vina a kúpa vína. V súčasnosti pestovanie viniča a jeho spracovanie predstavuje pre viacerých vinárov srdcovú záležitosť, ale aj skvelú príležitosť na podnikanie. Vo vinárskej oblasti pôsobí veľa subjektov – od drobných pestovateľov viniča až po veľké vinárske spoločnosti, ktoré spája jeden spoločný cieľ, a tým je získanie čo najväčšieho okruhu svojich stálych zákazníkov. Práve z tohto dôvodu podnikanie v tejto oblasti nemusí byť až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Už pred začiatkom podnikania v tejto oblasti by ste si získať čo najviac informácii o tom, čo vlastne vinárstvo ako také obnáša. Za naozaj kvalitným vínom stojí hlavne výber odrody viniča, z ktorého bude toto víno získané. Problém však spočíva v tom, že určité odrody je možné pestovať len na určitom území. Pri výbere vhodnej odrody treba dbať aj na klimatické podmienky v danej oblasti, a či bude vlastne úrodná. V tomto prípade však platí, že čím je kvalitnejšia odroda viniča a vhodnejší región na jej pestovanie, tým väčšia konkurencia sa na tomto území bude nachádzať. Aj keď konkurencia sa môže javiť ako veľká nevýhoda, netreba sa na ňu pozerať len ako na negatívum. Častokrát sa aj menej skúsený vinár môže od svojej konkurencie naučiť veľa nových vecí. Tieto informácie sa nemusia týkať len techniky predaja a rôznych taktík, ktoré konkurent uplatňuje. Môžu sa tiež týkať aj rôznych techník pri spracovaní viniča či nových, dosiaľ neobjavených poznatkov, ktoré sa s výrobou vína spájajú.

Už od začiatku by ste sa tiež mali zamerať na vybudovanie pozitívneho mena medzi spotrebiteľmi. Platí pravidlo, čím lepšie budete na zákazníka pôsobiť, tým viac bude s vami spokojný a podelí sa o svoj zážitok aj s jeho rodinou, kamarátmi či známymi. V konečnom dôsledku môžete len získať, a vašom hlavnou odmenou budú noví zákazníci.

Ak budete chcieť produkovať naozaj kvalitné víno, uprednostnite vždy kvalitu pred kvantitou a vlastné uspokojenie pred spokojnosťou zákazníka.