Závislosť na smartphone

Alarmujúce správy hovoria o deťoch, teenageroch ale aj dospelých, ktorý hovorovo povedané, nepsutia smarphone z ruky. Novodobá závislosť a väčším problémom ako sa zdá. Problematické používanie smartfónu nie je psychologicky definované ako závislosť, môže byť však hodnotené ako porucha správania.

Je to ťažké, dnes sa totiž na smartphonoch odohráva celý svet – filmy, hudba, konverzácie, nákupy. Môžete si tam kúpiť všetko od zubnej pasty cez ubytovanie v penzióne Poprad až po športový kočík.

Pomocou týchto bodov, môžete zistiť, či náhodou sa závislosť na smartphone netýka aj vás, respektíve vašich blízkych. Človek  prejavuje nadštandardné poruchové správanie keď:

 1. Vedomé používanie v zakázaných chvíľach (počas testu v škole) alebo potenciálne nebezpečné situácie (napr. posielanie textových správ počas jazdy)
 2. Nadmerné používanie, ktoré spôsobuje konflikty s rodinou; odstúpenie z rodinných alebo zdieľaných udalostí v prospech používania smartfónu
 3. Negatívne účinky na školské, rodinné, sociálne alebo emocionálne fungovanie
 4. Pokračujúce nadmerné užívanie napriek negatívnym účinkom
 5. Impulzívna, častá, konštantná kontrola telefónu, dokonca aj v krátkych dávkach (cíti silnú potrebu kontrolovať každých pár minút)
 6. Nespavosť alebo poruchy spánku súvisiace s častou kontrolou
 7. Nadmerná naliehavosť alebo potreba pripojenia
 8. Zvýšenie používania na dosiahnutie uspokojenia alebo proti dysforickej (smutnej) nálade
 9. Potrebujete okamžite reagovať na správy a upozornenia
 10. Zvýšená úzkosť a / alebo podráždenosť, ak telefón nie je prístupný
 11. Pocity nespokojnosti, keď nie je možné telefón používať
 12. Niekedy môže byť ťažké rozlíšiť medzi bežným (alebo mierne zvýšeným) denným používaním a problematickým používaním. Pomáha vám položiť si nasledujúce otázky:
 • Som  nahnevaný, podráždený, úzkostlivý, alebo dokonca násilný, keď nie je možné použiť?
 • Vynechávam alebo sa vedome vyhýbam spoločenským udalostiam alebo mimoškolským aktivitám, aby som namiesto toho použil smartphone?
 • Je moja osobná starostlivosť (hygiena), priateľstvo, rodinné vzťahy alebo práca v škole negatívne ovplyvnená používaním smartfónu?
 • Narušuje používanie smartfónu bežný režim môjho spánku?
 • Existujú nejaké zásadné zmeny v mojich stravovacích návykoch, ktoré sa inak nedajú vysvetliť?
 • Existujú nejaké zásadné zmeny v mojej nálade, ktoré sa nedajú vysvetliť inak?

Majú firmy bez stratégie istú budúcnosť?

Pri dlhodobom plánovaní a smerovaní podnikov, od ktorých očakávame rast a zvýšenie ziskov je dobré využiť strategické riadenie.

Nezabudnite však na definície cieľov a tiež možnosti spôsobu, ako ich dosiahnete. Stratégie firmy majú rôznu podobu, ktorá sa líši od samotnej činnosti firmy.

Bez strategického riadenia by museli čeliť veľkej konkurencii iných firiem a tiež neúspechu v naplnení stanovených cieľov. Strategické riadenie je istotou, ktorá môže firmám a samotným živnostníkov výrazne zlepšiť ich plány.

Konzultantská pomoc pre klientov je často zabezpečovaná aj za pomoci Marek Straka konzultanta.

Čo je strategické riadenie?

Strategické riadenie je zamerané na dlhodobé plánovanie a smerovanie organizácie.

Toto riadenie zabezpečuje dobrú organizáciu, vďaka ktorej sa budete môcť na vopred naplánované zámery. Strategické riadenie slúži tiež na prenášanie požiadaviek pre usporiadanie organizácie a ľudí.

V čom spočíva postup stratégov?

Postup stratégov, ktorí sa venujú tomuto riadeniu spočíva predovšetkým v spochybňovaní istých predpokladov pomocou otázky (Prečo?). Otázky sa kladú ľuďom, ktorí sú zodpovední za spôsob, ktorým sa ich podnikateľská činnosť vykonáva.

Stratégie firmy sa dnes nevyhýbajú ani otázkam zákazníkov, ktorí by mali v budúcnosti firme prosperovať.

Aké sú procesy strategického riadenia?

Stratégie firmy zahŕňajú procesy týkajúce sa rozvoja organizácie, jej plánov a naplnenie cieľov.

Práve strategické riadenie je najvyššou manažérskou aktivitou, kde sa stretávajú všetky manažérske funkcie. Je to jeden z hlavných bodov riadenia, ktorý tiež tvorí dôležitú úlohu celého riadenia každej firmy.

Strategické riadenie formuluje pravidlá fungovania, vyhľadáva oblasti smerovania, spolu so smerom, ktorým by sa chcela firma viesť. Proces prebieha vo viacerých fázach, ktoré sa sústreďujú na plánovanie stratégie a následne ciele.

V prvom rade je dôležité premyslieť strategické organizovanie a stanoviť si ciele. Potom je potrebné venovať pozornosť pre stratégie firmy a ich plánovanie.

Realizácie projektov sú  dôležité pre stratégie firmy, pretože by ich mali viesť k jasným výsledkom o naplnení cieľov v podnikaní. Na záver nezabúdajte na kontrolu a vyhodnocovanie stratégie firmy. Nejde však len o obyčajné riadenie firmy bez zručnosti a dobrom podnikateľskom prehľade.