Daňové raje- biznis sám o sebe

Autor: Daňové raje

Biznis:

Nikto nie je povinný platiť vyššie dane ako nevyhnutne musí. Ani vy! Preto by ste nemali príliš dlho premýšľať, ale práve naopak. Nemajte strach a rozbehnite svoj vlastný biznis v krajinách označovaných ako danove raje. Tie predstavujú pre Váš biznis hneď niekoľko naozaj výhodných benefitov. Nulové, prípadne minimálne daňové zaťaženie, anonymita a ochrana majetku. Znížia sa Vaše náklady na prevádzku, akékoľvek zákonné obmedzenia a zásahy úradov Vami vybranej krajiny do biznisu sú minimálne. Nevyžaduje sa od Vás vedenie a dokladovanie účtovníctva a zbavíte sa tiež povinnosti vypĺňania daňového priznania. Môžeme teda skonštatovať, že biely piesok, slnko a priezračná voda nie sú len ideálnym miestom pre život, ale aj pre Vašu spoločnosť, podnikanie, biznis.
Ukladanie peňazí do daňových rajov predstavuje jednoduchý a zároveň časovo nenáročný proces, za cenu menej než tisíc eur. Medzi daňové raje sa rozhodli zaradiť predovšetkým malé krajiny, aby prilákali investície. No k daňovým rajom nepatria iba malé krajiny, ale aj vyspelé európske štáty ako napríklad Luxembursko, Rakúsko, alebo Belgicko, či niektoré štáty USA.

Ak by ste sa rozhodli pre spoločnosť v daňovom raji kvôli anonymite, s ohľadom na túto požiadavku sú najobľúbenejšími destináciami Maršalove ostrovy, Delaware a Florida v USA. Ak ste sa pre takýto biznis rozhodli pre časovú nenáročnosť v procese založenia, ideálnym štátom pre Vás určite bude Veľká Británia. Kvalitu podnikateľského prostredia v daňovom raji vyzdvihuje aj zjednodušenie už spomínanej administrácie.
Ak si rozbiehajúca sa firma projektuje finančnú stratégiu, ktorej súčasťou je aj daňová ministratégia, nevystačí si s poznaním daňového systému domovského štátu, ktorý si vybral majiteľ pre svoj biznis. Spoločnosť by mala poznať aj daňové zákony štátu. Predovšetkým zákony tej krajiny, z ktorej pochádza jej najvýznamnejší obchodný partner, a rovnako krajiny, v ktorej sídli jej materská firma. Spoločnosť v daňovom raji by mala byť detailne oboznámená s výhodami, ktoré ponúkajú tzv. offshore teritóriá. Ide práve o spomínané daňové raje či daňové oázy. Komplexné poznatky z tejto problematiky by mali byť okrem účtovných trikov prirodzenou súčasťou riadenia hospodárskeho výsledku firmy.

Daňové plánovanie sa často spája s pojmom daňovej optimalizácie. Ich vzájomnú zviazanosť potvrdzuje ten fakt, že cieľom daňového plánovanie ekonomických subjektov by mala byť daňová optimalizácia.
Biznis v daňovom raji môžete využívať na prevod výrobkov a služieb , môžete využiť transferové ceny. Obľúbené sú spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú provízie a rôzne agentúrne služby v medzinárodnom obchode. Biznis v daňovom raji môže slúžiť tiež na nákup nehnuteľností.

Daňové raje – biznis bez hraníc!

Stránka biznisu: http://companiessolutions.com/sk/index/ 

Rate this post