SEO optimalizácie (Internetový marketing)

Autor: seo optimalizácie

Biznis:

Ak sa pohybujete v online svete, predávate svoje produkty či poskytujete služby, online marketing vás určite neminul. Potenciál online prostredia sa využíva čoraz častejšie práve pri podnikaní, nakoľko na internete oslovíte viac potenciálnych zákazníkov.

I-marketing či e-marketing, stále myslíme na tie isté činnosti či praktiky a postupy, ktoré oslovujú budúcich zákazníkov. Nie je to iba o oslovení ale aj o udržaní si ich priazne a záujmu o produkt či službu. Od tradičného marketingu sa líši v niekoľkých smeroch, hoci cieľom oboch je to isté. Internetový marketing je nástrojom na oslovenie nie len spotrebiteľa ale aj samotného vyhľadávača. Ten dokáže to, že posunie vašu webovú stránku na popredné miesta.

Foriem internetového marketingu je niekoľko. Seo optimalizácie, propagácia na sociálnych sieťach, newslettery, affiliate programy, dropshipping či starostlivosť o existujúcu klientelu (zľavy/bonusy). V čom je internetový marketing iný ako ten klasický? V prvom rade je výrazne lepší. Lepší v tom, že ho môžeme robiť nepretržite takmer celý deň, 24 hodín, 7 dní v týždni. Je efektívnejší, oslovuje zákazníkov rôznymi spôsobmi a tiež k jednotlivým zákazníkom môžeme pristupovať individuálnejšie, nakoľko poznáme jeho potreby a záujmy. Obsah reklamy sa dá meniť, no čo je najdôležitejšie je fakt, že vieme kvantitatívne výsledky lepšie merať.  Aby sme však neboli iba pozitívni, internetový marketing má aj svoje nevýhody. Hlavnými nevýhodami su nižšia dôveryhodnosť správ, nižšia dôvera pri online nakupovaní, nízke reklamné výdavky či globálny zásah pre menšie lokálne podnikanie.

Aj online marketing má svoje nástroje. Medzi ne patrí online direct marketing, online podpora predaja, online PR, online reklama. Nástroje sa ďalej delia na pasívne a aktívne, respektíve podľa brandingu a predaja a tvorby vodítok. Banner je pasívnym nástrojom brandingu, na druhej strane je však aktívnym nástrojom podporujúcim tvorbu vodítok. Ďalšími nástrojmi sú advergaming, virálny marketing, tvorba komunít a vernostných programov, email marketing a iné.

Stránka biznisu: http://www.weblauncher.sk/

Rate this post