Alkoholizmus

Alkoholizmus

V našom spoločenskom či kultúrnom systéme prijateľného a neprijateľného správania sme si rozdelili drogy na legálne a nelegálne. Nelegálne drogy sú spoločensky neprijateľné viac menej všetky. Nad niektorými sa možno dá prižmúriť oko. Medzi látkami legálnymi však naopak nájdeme aj také, ktoré sa pri príliš veľkom užívaní  začínajú považovať za spoločensky neprijateľné.

Alkohol zaraďujeme medzi spoločensky prijateľnú legálnu drogu, dokonca by som sa nebála povedať, že pri niektorých spoločenských udalostiach ju môžeme považovať až za žiadanú. Na veľkej väčšine spoločenských udalostiach sa konzumovanie alkoholu berie ako samozrejmosť a možno až spoločenská povinnosť či slušnosť.

Práve tento fakt, so sebou prináša nebezpečenstvo, že si ľahko nevšimnete ak niekto problém  s alkoholom len začína mať a zistíte to až v momente kedy s tým daný človek začína mať skutočný problém.

Máte o niekom pochybnosť, či nezačína mať problémy s alkoholom? Skúste si odpovedať na pár z týchto otázok, možno vám to pomôže :

  • Daný človek využíva všetky príležitosti a spoločenské udalosti na to, aby sa opil.
  • Občas pije za bieleho dňa.
  • Každý večer má chuť dať si pohár vína.
  • Bez alkoholu sa nevie uvoľniť
  • Nonstop alkohol online je jeho najviac využívaná donášková služba

Posledný bod sa spája s hrozbami novej doby, v ktorej si na internete môžete objednať aj dom na kľúč. Objednanie alkoholu prestáva byť problém v akejkoľvek hodine a pre alkoholikov sú náročné hlavne večery či noci, kedy nemôžu zaspať. S nonstop online donáškou alkoholu majú po „probléme“.  Aj keď celý deň odolávali a nekúpili si ani fľašu vodky na pumpe cestou domov, je  ťažké odolať, ak vás od vysnívaného opojného nápoja delí len pár klikov. Nonstop donáška alkoholu online je určite výborný marketingový ťah. Nanešťastie v rukách tých, ktorý začínajú mať s alkoholom problém sú VIP cestou do ťažkých stavov agónie a opileckých depresií.

Rate this post