Stavba domu- užitočné a výnosné

Ešte predtým, než sa rozhodnete pre čin- stavba domu, treba si vyhliadnuť pozemok a informovať sa, či je pre danú časť vydané územné rozhodnutie na výstavby rodinných domov. Udávajú sa v ňom zásady, ktorými sa budete musieť či chcete, či nie, riadiť.

Najlepšie je aj tak vyžiadať si v príslušnej obci územno-plánovacie informácie na daný pozemok. Tak budete vedieť na čom ste, na čo je daný pozemok do budúcna pripravovaný a k týmto informáciám sa dostanete behom pár dní.

Regulatívy slúžia na stanovenie minimálnych odstupov stavieb od hraníc pozemkov susedných domov, určujú vzdialenosť od cesty, tvar strechy, výšku stavby a koeficient zastavania pozemku. Ich súčasťou môžu byť aj parametre oplotenia z ulice. Sú pre nás záväzné a pokiaľ ich dodržiavame, vyhneme sa zbytočným problémom, ktoré by vznikli po ich porušení a museli by sme na stavbe niečo meniť.

Ešte pred kúpou pozemku je dobre aby nám ho predávajúci presne vytýčil pomocou skúseného geodéta a takisto zaznačil do katastrálnej mapu. Získame tým presný tvar pozemku aj s hranicami. Môžu sa k tomu prizvať aj susedia a vytvorí sa protokol a vytýčení hraníc. Ďalšie rozhodnutie je či si postaviť dom podľa seba alebo vybrať nejaký z katalógu. Treba skĺbiť vlastné požiadavky spolu s požiadavkami danej obce na stavby.

Katalógové projekty sú lacnejšie a vieme hneď vidieť, ako bude dom vyzerať bez toho, aby sme ich najprv definovali projektantovi. Niektoré projekčné kancelárie nedodávajú s projektom domu aj plán osadenia stavby pozemku a prípojky na inžinierske siete.

Keď sa to zráta, tieto úpravy pomimo katalógového návrhu môžu cenu priblížiť k tej, ktorú by sme mali podľa vlastných predstáv. Ďalej potrebujeme územné rozhodnutie, ktoré by malo byť prvým rozhodnutím v stavebnom konaní.

Určuje sa pri ňom veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete zahŕňajúce vodovod, kanalizácia, plyn a elektrika.  Ďalej si treba vybaviť stavebné povolenie a po jeho nadobudnutí sa môže začať stavať.

Rate this post