Aktívne sieťové prvky – čo sú a na čo slúžia

V dnešnej dobe, plnej lokálnych počítačových sietí, sa veľmi často hovorí o aktívnych sieťových prvkoch všeobecne, o rozbočovačoch, opakovačoch, mostoch a smerovačoch konkrétne. Čitateľ je doslova zaplavovaný najrôznejšími testami a porovnávacími prehľadmi týchto produktov, ale veľakrát mu uniká to najpodstatnejšie – o čo vlastne ide, a k čomu by mohol nejaké aktívne sieťové prvky potrebovať. Je to podobné ako napríklad pri realizácii interiérov, k výslednému produktu potrebujete niekoľko desisgnových prvkov. Poďme sa však pozrieť na tie sieťové prvky ale trochu bližšie.

Pod pojem „aktívne sieťové prvky“ sa v dnešnej dobe zaraďujú všetky zariadenia, ktorá slúžia potrebám vzájomného prepájania v počítačových sieťach (najmä tých lokálnych), a pritom nie sú len pasívnymi mechanickými záležitosťami (akými sú napríklad káble, konektory a pod.).

V prvom priblížení si možno predstaviť, že „aktívny sieťový prvok“ je všetko to, čo nejakým spôsobom aktívne pôsobí na prenášané signály – regeneruje ich, zosilňuje, a rôzne modifikuje. Takouto definíciou by sme sa ale obmedzili len na „hlúpe“ zariadenie typu opakovačov (repeaters), ktoré prenášaný signál nijako neinterpretujú, a v dôsledku toho ani nechápu jeho význam – nieto ešte aby mohli nejakým spôsobom modifikovať svoju činnosť v závislosti na tom, aké dáta skrz nich prechádzajú. Medzi aktívne sieťové prvky preto musíme zahrnúť aj také zariadenia, ktorá pracujú na vyššej úrovni, na ktorej dokážu interpretovať prenášané dáta, a svoje správanie tomu prispôsobovať. Typickými predstaviteľmi takýchto zariadení sú tzv. mosty (bridges) a smerovače (routers).

Opakovače, mosty a smerovače, spolu s tzv. rozbočovačmi (hub-y), sú však len obyčajnými nástrojmi, ktoré ľudia používajú na dosiahnutie určitého cieľa. Existujú aj techniky, ktoré sú pre vzájomné prepojovanie sietí k dispozícii – a to na jednotlivých úrovniach vrstevnatých sieťových modelov.

Toto bolo skutočne len základné načrtnutie sieťových prvkov a nahliadnutie do sveta počítačových mágov. Dúfame, že vám prinieslo aspoň nejaké poznanie.

Rate this post