Biznis: IT kurzy

Život bez počítača si dnešný človek už nevie ani predstaviť a to nielen v profesionálnej, ale i v súkromnej sfére. Z toho dôvodu sa dennodenne zvyšujú i nároky na znalosti v tomto odbore. Rýchly vývoj nových technológií spôsobuje, že životný cyklus v uvedenej oblasti je neuveriteľne krátky.  Jedným z riešení ako získavať a aktualizovať svoje vedomosti sú it kurzy.

Odvetvie informačných technológií sa v našej modernej dobe rozrástlo do nevídaných rozmerov. Ruka v ruke s rastom dopytu rastie i ponuka, a úmerne s tým rastie aj konkurencia. Školiacich stredísk, ponúkajúcich počítačové kurzy, je na informačnom trhu ako húb po daždi. Amaterizmus sa tu netoleruje a uspieť na tomto poli si vyžaduje veľkú dávku profesionality.

it-kurzy-pcŠkoliteľ musí mať v zálohe bohaté portfólio kurzov, aby pokryl veľký záber potrieb klientov, čo je nosným prvkom konkurencieschopnosti školiaceho strediska. V ponuke by nemali chýbať kurzy rôzneho zamerania, ako napríklad:

– kurzy zamerané na prácu s počítačom, internetom a emailom, v ktorých sa študent naučí základy práce s počítačom a internetom. Väčšinou sú tieto kurzy určené začiatočníkom, prípadne mierne pokročilým.

– kurzy zamerané na MS Office – Word, Excel, Outlook. Tieto môžu byť zamerané pre začiatočníkov alebo mierne pokročilých, môžu ísť aj do väčšej hĺbky a priniesť nové poznatky aj pokročilým užívateľom.

– kurzy prezentačných programov – ako PowerPoint, Visio – v ktorých sa užívatelia naučia vytvárať prezentácie a riešiť praktické úlohy.

– kurzy databázových programov a systémov – ako Access, Oracle, či  – určené na vedenie a správu rôznych databáz, programovanie databáz  a uskutočňovanie rôznych analýz dát

– kurzy zamerané na digitálnu grafiku – ako Adobe Photoshop, Corel Draw!, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Photopaint – zamerané na webdesign, technické kreslenie a rôzne ďalšie možnosti

– kurzy zamerané na digitálne multimédiá a animácie

– Online marketing kurzy – zahŕňajúce SEO, PPC, Facebook a e-mail marketing

– kurzy tvorby a výroby webstránok

– kurzy na 2D a 3D projektovanie pomocou počítača

– kurzy jednotlivých programovacích jazykov

– kurzy na operačné systémy, servery, počítačové siete

– rôzne ďalšie špecializované kurzy podľa špecifických potrieb jednotlivých klientov

Kurzy by mali byť určené ako  pre fyzické osoby, tak aj pre zamestnancov právnických osôb. Nemali by chýbať kurzy pre deti, študentov, ľudí v produktívnom veku, pre seniorov. Rodičov detí základných škôl iste poteší, pokiaľ školiteľ ponúka pre ich deti počítačové kurzy aj formou denných letných táborov.Všetky kurzy by mali byť vo verziách pre klientov s rôznym stupňom znalostí – teda pre začiatočníkov, mierne pokročilých, pokročilých a tiež pre profesionálov v danom odbore.

Na konkurencieschopnosť firmy vplýva aj množstvo ďalších faktorov. Obrovskou výhodou školiaceho strediska je, ak vie svojim študentom po ukončení školenia ponúknuť certifikát s akreditáciou Ministerstva školstva SR. Bonusom je tiež možnosť financovania It kurzu prostredníctvom Úradu práce.

Pri výbere školiacej firmy však môžu nakoniec rozhodnúť aj také faktory, ako je možnosť prenájmu hardwearu – notebookov a počítačov,  či možnosť ubytovania skupiny študentov. V každom prípade netreba zabúdať na to, že najlepšou reklamou pre každú spoločnosť je množstvo spokojných zákazníkov.

Rate this post